Geleen is Geleen Dat Geleen een rijke eigen cultuur en historie heeft, bewijzen de vele boeken en andere geschriften die verschenen zijn. Dat is in ieder geval het devies van de Heemkundevereniging Geleen. Ook al zijn wij door een herindeling opgegaan in een grote gemeente, de (cultuur-) historie van Geleen is en blijft een op zichzelf staand gegeven. Het verschilt nogal van die van de andere bij de herindeling betrokken plaatsen. De Heemkundevereniging Geleen (HVG) biedt iedereen, (ook u) die hierin interesse heeft volop de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. En er zijn zeer veel boeiende mogelijkheden. U bent echter niet verplicht actief lid van de Heemkundevereniging te zijn. Wilt u alleen de tijdschriften ontvangen of wilt u ons steunen, dan kunt u ook lid worden of u aanmelden voor de "Club van 35". Heeft u nog foto's, ansichtkaarten, bidprentjes, oude voorwerpen, papieren, boeken, aktes, spullen over mijnbouw enz. Laat ze ons zien.
Oud Geleen Krawinkel Spaans Neerbeek Daniken Lutterade Heemkundevereniging Geleen Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Links Contactinfo
De woongebieden die deel uitmaakten van het “vroegere” Geleen
Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Home
Volgende evenement:
Iedere maandag zijn wij geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Verder ook iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Volgende zatardag- openstelling is op 7 april. 3 april, 19.00 uur, Cursus Aldfaer, stamboomprogr. U bent van harte welkom!
Home