Home

Bedankt dat je een bezoek brengt aan onze website. We hebben geprobeerd onze activiteiten in een overzichtelijk menu te plaatsen, veel leesplezier. Heb je vragen of opmerkingen laat het ons weten op info@heemkunde-geleen.nl.

Beste leden en belangstellenden,

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban en het nieuws maar ook adviezen hierover volgen elkaar in hoog tempo op.

Op basis van de meest recente ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur besloten:
* Dat er tijdens de reguliere openingstijden altijd iemand aanwezig is voor de afgifte van foto’s, boeken, bidprentjes en andere goederen. Dat geldt ook voor het afhalen en/of kopen van het boek “Geleen zoals het vroeger was” deel 2.
Op maandag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur, dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.30-12.00 uur. Verder op afspraak 06-25 02 38 99. Dit alles, met de inachtneming met de voorschriften van het RIVM.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ad Hoogenboom, voorzitter HVG

Geen informatie missen van onze vereniging? Klik hier zonder account/ inloggegevens om onze Facebookberichten te lezen.

Wil je lid worden van onze vereniging of als Club van 35 ons financieel ondersteunen, kijk hiervoor op:  lid worden en club van 35.

Inhoud Tijdschrift 2020-1

Uit het oorgsdagboek van Rie op den Camp. Hij was bij de bevrijding 19 jaar en woonde bij het kruispunt Mauritslaan-Rijksweg. De verhalen tussen 6…
Verder Lezen

Privacybeleid: In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 ook voor onze vereniging geldt, vragen we uw aandacht voor het volgende. Heemkundevereniging Geleen heeft de beschikking over beperkte persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door het secretariaat en de penningmeester. De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de HVG deze verkregen heeft. Je kunt hierover lezen in het document Privacybeleid in het kader van de AVG dat je hier kunt downloaden