Inhoud Tijdschrift 2020-1

Uit het oorgsdagboek van Rie op den Camp. Hij was bij de bevrijding 19 jaar en woonde bij het kruispunt Mauritslaan-Rijksweg. De verhalen tussen 6 juni 1944 en 14 oktober 1944 zijn opveler verzoek opgenomen in dit nummer van ons tijdschrift. 
En verder een verhaal over de Geleners die wonderbaarlijk genezen zijn in Aldenhoven.