Bestuur

Dagelijks Bestuur:

Ad Hoogenboom Ad Hoogenboom, voorzitter
vrijwilligers(-begeleiding), archiefbeheer, tijdschrift, pr
Peter Willems Peter Willems, vicevoorzitter
evenementen, lezingen, excursies, pr
Ton Wolters Ton Wolters, penningmeester
bibliothecaris
John Buskens John Buskens, secretaris

Overige bestuursleden:

Wil Laumen Wil Laumen
beheer
Jos Hulsman Jos Hulsman
kruisen en kapellen, ICT
Luc Brouns Luck Brouns
2de secretaris, geschiedenis
Walter Lennertz Walter Lennertz
2de penningmeester
Henk Stapelvoort Henk Stapelvoort
beheer

Erevoorzitter: Wiel Gielkens
Ereleden: Ad Hoogenboom, Ger Oldenbeuving †, Arthur Schrijnemakers † en Walter Buskens.

Bestuursleden, voorzitters van de werkgroepen en coördinatoren zijn hier via ons mailadres te bereiken.

Bank: Rabo IBAN rekeningnummer NL12 RABO 011 608 3328

Redactie tijdschrift: Ad Hoogenboom, Ton Wolters, Walter Buskens, Huub Clerkx (voorzitter).

Deze website draait met dank aan: Noël Strech van SDM Services.
De website is door Jan Toonen, lid van Heemkundevereniging Geleen, gemaakt met WordPress en Apostrophe 2 Magazin en Max Mega Menu.
Opmerkingen of aanvullingen voor deze website kunt u hier sturen naar ons mailadres.