Lezingen en Excursies

Voor de 500 leden van onze vereniging proberen we een divers aanbod aan lezingen te creëren. Voor leden zijn de lezingen gratis bij te wonen. Aan niet-leden vragen we een vrijwillige bijdrage. We hebben in 2017 na de lezing over vijfentachtig jaar Burgemeester Damenpark de vrijwillige bijdrage geschonken aan het goede doel van ForyouTour, het Kinderonderzoeksfonds Limburg, georganiseerd door Stichting Wielerbaan Geleen. (voorzitter Peter Willems)

Aansluitend aan de jaarvergadering presenteert Pierre Vossen de aanwezigen op een selectie van de door ons in het afgelopen jaar verkregen foto’s.

Lezingen 2020: Sigarenindustrie in de regio
Lezingen 2019: De Staatsmijnen in de Westelijke Mijnstreek
Lezingen 2018: Opstand de Bokkenrijders, Gebruiken rondom Kerstmis en Drie Koningen.
Lezingen 2017: Sittard-Geleen, rivalen of vrienden, 85 jaar Burgemeester Damenpark, 75 jaar bombardement op Geleen en Geluk gedurende de wederopbouw in Geleen en Sittard.
Lezingen 2016: Kinkenwegen en Grensarbeid, mijnwerkers en migranten.

Aprilmaand is excursiemaand. In de maand april organiseert Heemkundevereniging Geleen voor haar leden een excursie. Met een touringcar of samen carpoolend worden er interessante locaties bezocht met een cultuur-historische achtergrond. De laatste jaren werd een bezoek gebracht aan kalksteengroeve van Rijckholt (2019), abdij Rolduc (2018), kasteel de Keverberg in Kessel en het oude kerkhof van Roermond (2017), de kazematten in Maastricht (2016) en de steenkoolmijn van Blegny (2015).

Voor de werkgroepleden Geschiedenis wordt er jaarlijks een kleine excursie georganiseerd. De laatste jaren werd een bezoek gebracht aan Streekmuseum Maaskant ’44 (Oorlogsmuseum) Grevenbicht (2019), C-Mine in Genk (2017), aan het museum voor archeologie en kasteelruïne in Stein 2016.

Voor 2020 is de bestemming nog niet bekend.

Drossaerthuis
Biesenhof