Home

Bedankt dat je een bezoek brengt aan onze website. We hebben geprobeerd onze activiteiten in een overzichtelijk menu te plaatsen, veel leesplezier. Heb je vragen of opmerkingen laat het ons weten op info@heemkunde-geleen.nl.

Openingstijden

De openingstijden zijn: maandag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur, dinsdag van 19.00 – 20.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Voor vragen of afspraken: info@heemkunde-geleen.nl of Ad Hoogenboom: 06-25 02 38 99.

Geen informatie missen van onze vereniging? Klik hier om onze Facebookberichten te lezen.

Wil je lid worden van onze vereniging of als Club van 35 ons financieel ondersteunen, kijk hiervoor op:  lid worden en club van 35.

 

Privacybeleid: In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 ook voor onze vereniging geldt, vragen we uw aandacht voor het volgende. Heemkundevereniging Geleen heeft de beschikking over beperkte persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door het secretariaat en de penningmeester. De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de HVG deze verkregen heeft. Je kunt hierover lezen in het document Privacybeleid in het kader van de AVG dat je hier kunt downloaden