Inhoud tijdschrift 2015-3

In het tijdschrift 2015 deel 3, dat in december verschijnt staat geheel in het teken van het jaar van de mijnen. Het artikel is omstreeks 2005 geschreven door Jan Marutiak, in opdracht van Schug/ Meg. Het handelt over de geschiedenis van de Staatsmijn Maurits en de latere gevolgen ervan voor Geleen. Het zou een hoofdstuk gaan vormen van een uit te brengen boek over de geschiedenis van Geleen. Helaas is de schrijver op 13 augustus 2008 overleden. De stichtingen Meg/Schug hebben daarna de manuscripten voor publicatie ter beschikking gesteld aan Heemkundevereniging Geleen die dit in het kader van het Jaar van de Mijnen dit alsnog graag wil laten verschijnen. Daarnaast is er een kort artikel, getiteld “Ode aan de sjlam” door Jo Willems en beschrijft Ton Wolters de hoofdingang van de Staatsmijn Maurits. Ook is er een vervolg in de serie over allerlei zaken waarmee de bevolking van met name Lutterade om moest gaan in de jaren rond 1920. Deze keer komen allerlei ongemakken aan bod, die voor kwamen als gevolg van de komst van de Staatsmijn Maurits. De serie heeft de titel “Breeve aan Neer”. Tenslotte is er het vijfde deel in de serie “Slachtoffers van het zwarte goud”. Dit behandelt de personen die door een ongeval zijn omgekomen in de Staatsmijn Maurits. Het speurwerk hiernaar en het samenstellen van de artikelen werd verricht door onze expert hiervoor als het om het mijnbedrijf en Lindenheuvel gaat, Hub Kitzen.