Inhoud tijdschrift 2016-1

In het (full color) tijdschrift 2016 deel 1, dat in april verschijnt vindt u weer een aantal interessante onderwerpen met een grote diversiteit. André Sassen beschrijft de in zijn familiearchief bewaard gebleven nieuwjaarswensen. De oudste is uit 1848 en geschreven door de priesterleerling Louis Sassen. De veelal kleurrijke brieven zijn als voorbeeld afgedrukt. Ook is er een vervolg in de serie over allerlei zaken waarmee de bevolking van met name Lutterade om moest gaan in de jaren rond 1920. Deze keer komt het gebruik van fietsen aan bod met alles wat daarbij kwam kijken. De serie heeft de titel “Breve aan Neer”. Van de hand van Hans Korevaar is een kleine biografie met als titel: “Gus Aelfers, een terugblik op zijn leven”. Tenslotte is er het laatste deel in de serie “Offers aan het zwarte goud”. Dit behandelt de personen die door een ongeval zijn omgekomen in de Staatsmijn Maurits. Het speurwerk hiernaar en het samenstellen van de artikelen werd verricht door onze expert hiervoor als het om het mijnbedrijf en Lindenheuvel gaat, Hub Kitzen.