Inhoud tijdschrift 2017-3

In 2017 verschenen er vier tijdschriften. De extra uitgave van ons tijdschrift 2017 gaat helemaal over het leven en werken van ons erelid prof, dr. Arthur Schrijnemakers. Dit vanwege zijn 100e geboortejaar op 22 oktober 2017. Het derde reguliere tijdschrift dat medio december 2017 verschijnt, bevat de volgende onderwerpen:Het verhaal van het vergeten 84e slachtoffer van het bombardement op Geleen, Laurens Muijrers, door Pierre Vossen. Verder bericht Ton Wolters over een bijzondere ontmoeting van mevrouw Van Banning- Van Oppen. Van de hand van Cor Paulissen (†) is er een bijdrage over de steenberg, kolenrapers en kolenboeren. Ook is er weer de vaste rubriek “Breeve aan Neer” waarin deze keer de gebruiken rond de kermis worden behandeld.  André Sassen geeft een toelichting op onze voorzittershamer en worden door Arthur Schrijnemakers (†) weer een aantal toponiemen behandeld.