Inhoud tijdschrift 2018-1

Tijdschrift 2018-1 is weer een themanummer, deze keer geschreven door Pierre Vossen.

“Het gebouw van de voormalige jongensschool aan de Groenseijkerstraat bestond in 2015 honderd jaar.  Dit eeuwfeest is nagenoeg geruisloos aan eenieder voorbijgegaan. Toch moet dit gebouw voor Geleen als een bijzonder object worden beschouwd. Zijn bestaan heeft het mede te danken aan de vestiging van de Staatsmijn Maurits waarvan de start, net als de bouw van de school, in het jaar 1915 een aanvang nam. Nu het schoolgebouw op de nominatie staat om aan de lijst van Gemeentelijke Monumenten te worden toegevoegd, willen we wat nader ingaan op de geschiedenis van Geleens oudste schoolgebouw.”

Zo begint hij de geschiedschrijving van de Augustinusschool.

Uiteraard staat het nummer vol met unieke foto’s. Voor niet-leden is (nog) een beperkt aantal losse exemplaren beschikbaar.