Inhoud tijdschrift 2018-2

Tijdschrift 2018-2 is weer een themanummer over de Krawinkelse familie Lemmens, deze keer geschreven door Ad Hoogenboom/Jean Habets/René Penders. “Hoofdpersonen zijn Hubert Antoon (Toon) Lemmens, zijn zonen Frans (priester), Jos (chirurg) en dochter Elly. Dit gezin woonde aan de Markt in Geleen. Van de eerstgenoemde wordt specifiek verslag gedaan van de problemen die hij als wethouder ongevraagd en onbedoeld kreeg met de bezetter en het provinciebestuur.”

Verder over Deken Trienekens door Desmond Kusters. Een aanvulling op “Offers aan het zwarte goud 1931” door Hub Kitzen en 2 rectificaties op het artikel De Jongensschool aan de Groenseijkerstraat.

Uiteraard staat het nummer vol met unieke foto’s. Ook voor niet-leden is (nog) een beperkt aantal losse exemplaren beschikbaar à € 5,00.


De huizen aan de Kloosterstraat staan op het punt te worden afgebroken voor de bouw van de cokesfabriek. In het 2de huis woonde Caspar Lemmens vanaf 1859.