Inhoud tijdschrift 2018-3

Tijdschrift 2018-3 is weer verschenen. De geschiedenis van de Indische buurt vormt het voornaamste onderwerp in het tijdschrift. Dennis Gartog, student aan de TU te Utrecht deed onderzoek naar de Indische buurten in Nederland samen met Dick Rozing en Michael Bremmers. Onze Indische buurt heette officieel wijk Swentibold, in de volksmond Aw Kolonie.

Harry Strijkers beschrijft de vakbondsleider Antoine Hennekens, die jarenlang huis “De Lijster” aan de Rijksweg bewoonde.

Daarnaast doet Jos Hulsman uit de doeken hoe dat nu eigenlijk zat met de camping in Geleen. Waarom deze daar kwam en waarom deze weer verdween.

Tenslotte is er weer een uitgebreid artikel van de hand van Pierre Vossen, die deze keer de familie Ramakers-Geilen beschrijft. Hij kwam tot verrassende conclusies.

De volgende editie (2019-1) verschijnt in april.

Uiteraard staat het nummer ook weer vol met foto’s. Ook voor niet-leden is (nog) een beperkt aantal losse exemplaren à € 5,00 verkrijgbaar.