Boek Staatsmijn Maurits verkrijgbaar

De bestelde boeken kunnen vanaf zaterdag 7 mei worden afgehaald tijdens onze openingstijden.
De intekenaars die hebben aangegeven dat het boek opgestuurd moet worden, krijgen die vanaf dinsdag 10 mei per PostNL in de brievenbus.

Het boek is nog voor de winkelprijs van € 28,00 (exclusief eventuele € 5,00 verzendkosten) te bestellen. Bestelformulier onderaan de pagina.

“De Staatsmijn Maurits 1926-1967, ruim veertig jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.
De uitgave is verzorgd door Heemkundevereniging Geleen.

In 2022 is het 55 jaar geleden dat uit de Staatsmijn Maurits de laatste kolen naar boven kwamen. In 1915 werd begonnen met de aanleg ervan en dat betekende een radicale ommekeer van het sociale leven in de gemeente Geleen en verre omstreken. In 1926 werd de grootste en veiligste mijn van Europa officieel geopend. Wat dat allemaal teweeg bracht wordt in een lijvig boek beschreven door de bekende streekhistoricus en oud-bedrijfsarchivaris van DSM, Harry Strijkers.

Het boek omvat bijna 400 pagina’s met een groot aantal foto’s, waarvan een deel niet eerder gepubliceerd is. Het verschijnt in een luxe uitvoering mat harde omslag. Dit standaardwerk hoort thuis in de boekenkast van iedereen die meer wil weten over de Limburgse mijnhistorie en in het bijzonder die van de Westelijke Mijnstreek. In 34 hoofdstukken worden vrijwel alle facetten belicht, onder anderen:

De aanleg van de Maurits in een notendop; Geleen van dorp naar stad; Het voormalig mijnspoor van en naar de Maurits; Uitbouw, exploitatie en uitbreidingen; Crisisjaren (1929-1939); De oorlogsperiode 1940-1944 en wederopbouw; Jaren van voorspoed (1949-1957); De pungelwasserij; Een veranderende energiemarkt (1958-1965); Mijnsluiting, ontmanteling en sloop gebouwen bovengronds (1966-1975); De Maurits-steenberg; Mijnschade;  Bedrijfsleiders en Maurits-persoonlijkheden; Dodelijk verongelukt Mauritspersoneel 1923-1966; Brandweer staatsmijn Maurits (1925-1967); Het beambtencasino Maurits te Geleen (1928-1970); Sportvereniging Maurits (1926-1958)23. Het muziekkorps staatsmijn Maurits (1927-1965); Het Oranje-comité Staatsmijn Maurits / Chemische Bedrijven; Van Staatsmijn Maurits naar Chemelot BV en Mauritsverhalen.

Bestellen kan via onze Boekwinkel pagina.