Rondleiding Centrum Geleen

Rondleiding “100 jaar centrum Geleen” langs de 24 monumentale panden in het centrum van Geleen.
 
Geleen Centrum en het gebied rondom de Augustinuskerk
Het huidige centrum van Geleen en het gebied rond de Augustinuskerk waren tot 1920 nagenoeg onbebouwd. Vanwege de te verwachten groei van Geleen door de grote toestroom van arbeiders naar de Maurits was een andere inrichting van de gemeente met een nieuw stadscentrum dringend noodzakelijk.

Het gemeentebestuur gaf Joseph Cuypers een eeuw geleden de opdracht een plan te maken voor een nieuw centrum van Geleen tussen het dorp (Oud-)Geleen en de gehuchten Krawinkel en Lutterade. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam het centrum, het buurtschap
Krawinkel rondom de nieuwe Augustinuskerk grotendeels tot stand.
 
In dit gebied staan thans 14 gemeentelijke en 12 rijksmonumenten.
 
Zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus, aanvang 13.00 uur
start de wandeling bij de ingang van zalencentrum Hanenhof, aan de Herenstraat, Geleen. Met een gids wordt in circa 1½ uur langs deze monumenten in het centrum gewandeld, waarbij ook de sociale en historische context aan de orde komt.
 
Aanmelden
Aanmelding noodzakelijk tot uiterlijk 4 augustus bij m.mastenbroek@ziggo.nl, met vermelding van naam, aantal personen, adres en de gewenste dag. De grootte van een groep is maximaal 15 personen.