Cuypers


Dit themanummer van Heemkundevereniging Geleen “De waardering van het werk van Joseph Cuypers in Geleen” door Gert van Kleef,
is rijk gedocumenteerd met foto’s, tekeningen, ontwerpschetsen en kaartmateriaal.
52 Pagina’s, gesatineerd 115 grams papier, geheel fullcolour, te verkrijgen door het bestelformulier hieronder in te vullen.

Kostprijs €10,=  bij verzending per post.

De Staatsmijn Maurits zou in zijn type de grootste van de wereld worden, waardoor er voor de exploitatie veel medewerkers nodig waren die vooral in Geleen gehuisvest moesten worden. Tot de bouw van de Staatsmijn Maurits (1915-1923) was Geleen een dorpje van hooguit 3500 inwoners, bestaande uit de kernen Op-Geleen (Oud-Geleen), Lutterade, Spaans Neerbeek en Krawinkel.

In 1950 waren er dat al meer dan 21.000 inwoners.

In deze periode van onstuimige groei werd Joseph Cuypers gevraagd te werken aan de daarvoor benodigde uitbreidingsplannen, waarmee niet alleen de huidige bebouwing kon worden uitgebreid, maar ook de drie toen nog afzonderlijke kernen moesten worden verbonden met een nieuw centrum. Er zijn drie momenten aan te wijzen waarop het aandeel van Joseph Cuypers de opbouw van Geleen veranderde.

Het eerste, vanaf 1920, vond plaats toen hij twee opdrachten van het gemeentebestuur kreeg om een nieuw centrum in het midden van de drie bestaande kernen te ontwerpen en in het midden daarvan een raadhuis te bouwen.  Al in 1927 vraagt het gemeentebestuur hem zijn eerdere uitbreidingsplannen te herzien.

Het tweede moment is de opdracht voor de bouw van de H. Augustinuskerk aan de door hem zelf ontworpen Prins de Lignestraat rond 1932. De dan inmiddels 70-jarige architect Joseph Cuypers wordt alom gewaardeerd als een moderne architect, die nog overloopt van nieuwe ideeën en plannen; met een belangrijk oeuvre met als hoogtepunten de Nieuwe Bavo in Haarlem, de Effectenbeurs en het pakketpostgebouw in Amsterdam en de vele kerken door heel Nederland.

Het derde moment is in 1941, als hij van het gemeentebestuur de opdracht krijgt mee te denken over een aanzienlijke uitbreiding van het raadhuis als gevolg van de toename van het aantal medewerkers. Op dat moment was de Tweede Wereldoorlog al uitgebroken, maar gedurende de eerste jaren had dat geen invloed op de werkzaamheden van zowel de gemeente als van het architectenbureau Cuypers.

Bestellen:

Wenst per post te ontvangen 
“De waardering van het werk van Joseph Cuypers in Geleen”

Het verschuldigde bedrag is heden overgemaakt op
Heemkundevereniging Geleen, reknr NL12 RABO 0116 0833 28
met vermelding van Cuypers, met postcode en huisnummer en het aantal boeken.

Fout: Contact formulier niet gevonden.