ANBI


Heemkundevereniging Geleen
t.a.v. secretaris John Buskens
p.a. Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
info@heemkunde-geleen.nl

Kamer van Koophandel: 40187367
IBAN rekeningnummer: NL12 RABO 0116083328
RSIN/ Fiscaal nummer: 8030.96.380

Doelstelling:
a. Het statutaire doel is het beoefenen en bevorderen van heemkunde in de meest uitgebreide zin des woord;
b. Het in belang daarvan, verzamelen, voor de toekomst bewaren en- zo nodig conserveren van alle daartoe van belang geachte gegevens, geschriften en voorwerpen, zowel op historisch als ambachtelijk, bouwkundig, als archeologisch, als op welk ander terrein dan ook betreffende het verleden en heden van Geleen en omstreken;
c. Het aanleggen en beheren van een bibliotheek, een archief, een kunstverzameling en andere verzamelingen van welke aard dan ook.

Heemkundevereniging Geleen is opgericht op 19 maart 1979.
Heemkundevereniging Geleen is vanaf 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent: “Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt”.

De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Heemkundevereniging Geleen werkt alleen met vrijwilligers. Aan vrijwilligers worden geen vergoedingen gegeven.

Dagelijks bestuur:
voorzitter: Ad Hoogenboom
secretaris: John Buskens
penningmeester: Ton Wolters
vicevoorzitter: Peter Willems

Bestuursleden:
Luck Brouns
Walter Lennertz
Henk Stapelvoort
Ad Raven
Ria Frencken
Yvonne Frencken

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten.

Om verder aan de ANBI voorwaarden te kunnen voldoen zijn de volgende stukken openbaar:
Winst- en verliesrekening 2019, lees je hier.
Beleidsplan 2020-2025 en activiteitenplan 2021-2023, lees je hier.