Beheer

De werkgroep draagt zorg voor een correcte registratie en goede inventarisatie van alle bezittingen van Heemkundevereniging Geleen. Verder zorgt deze werkgroep voor het  onderhoud van onze lokalen incl. de bezittingen. Ook de waterput voor boerderij Keulers gelegen aan de kruising Kampstraat-Waterstraat wordt door de werkgroep jaarlijks onderhouden. (voorzitter Henk Stapelvoort)

“Gooi niks van en over Geleen weg voordat wij er naar gekeken hebben!”