Bestuur

Dagelijks Bestuur:
Ad Hoogenboom, voorzitter
vrijwilligers(-begeleiding), archiefbeheer, tijdschrift, pr

Peter Willems, vicevoorzitter
evenementen, lezingen, excursies , pr

Ton Wolters, penningmeester
bibliothecaris

Luck Brouns, secretaris (tijdelijk)
geschiedenis

Overige bestuursleden:
Walter Lennertz
2de penningmeester

Henk Stapelvoort
gebouwbeheer

Ad Raven
horeca, Heemelrijk Tuin Jupiter

Ria Frencken
algemeen bestuurslid

Yvonne Frencken
algemeen bestuurslid

Erevoorzitter: Wiel Gielkens
Ereleden: Ad Hoogenboom, Ger Oldenbeuving †, Arthur Schrijnemakers † en Walter Buskens.
Lid van verdienste met zilveren verenigingsspeld: Wil Laumen † en John Buskens.

Bestuursleden, voorzitters van de werkgroepen en coördinatoren zijn hier via ons mailadres te bereiken.

Kamer van Koophandel 40187367
IBAN rekeningnummer NL12 RABO 0116083328
RSIN/fiscaal nummer 8030.96.380

Redactie tijdschrift: Ad Hoogenboom, Ton Wolters, Walter Buskens, Huub Clerkx (voorzitter).

Deze website draait met dank aan: Noël Strech van SDM Services.
De website is door Jan Toonen, lid van Heemkundevereniging Geleen, gemaakt met WordPress en Apostrophe 2 Magazin en Max Mega Menu.
Opmerkingen of aanvullingen voor deze website kunt u hier sturen naar ons mailadres.