Bestuur

Dagelijks Bestuur:

Ad Hoogenboom Ad Hoogenboom, voorzitter
vrijwilligers(-begeleiding), archiefbeheer, tijdschrift, pr
Peter Willems Peter Willems, vicevoorzitter
evenementen, lezingen, excursies, pr
Ton Wolters Ton Wolters, penningmeester
bibliothecaris
John Buskens John Buskens, secretaris

Overige bestuursleden:

Ad Raven
horeca, project Heemelrijk Tuin Jupiter
Luc Brouns Luck Brouns
2de secretaris, geschiedenis
Walter Lennertz Walter Lennertz
2de penningmeester
Henk Stapelvoort Henk Stapelvoort
beheer

Erevoorzitter: Wiel Gielkens
Ereleden: Ad Hoogenboom, Ger Oldenbeuving †, Arthur Schrijnemakers † en Walter Buskens.
Lid van verdienste met zilveren verenigingsspeld: Wil Laumen.

Bestuursleden, voorzitters van de werkgroepen en coördinatoren zijn hier via ons mailadres te bereiken.

Kamer van Koophandel 40187367
IBAN rekeningnummer NL12 RABO 0116083328
RSIN/fiscaal nummer 8030.96.380

Redactie tijdschrift: Ad Hoogenboom, Ton Wolters, Walter Buskens, Huub Clerkx (voorzitter).

Deze website draait met dank aan: Noël Strech van SDM Services.
De website is door Jan Toonen, lid van Heemkundevereniging Geleen, gemaakt met WordPress en Apostrophe 2 Magazin en Max Mega Menu.
Opmerkingen of aanvullingen voor deze website kunt u hier sturen naar ons mailadres.