HisGis en Aezel

Onder de namen HisGis en Aezel verbergen zich projecten om het perceelseigendom uit het verleden inzichtelijk te maken op basis van Kadaster informatie.

Het Kadaster is een instelling die door de Franse overheersing van Nederland (Napoleon) in 1810-1811 is opgericht. Sinds 1832 bestaan registraties en kaarten van eigendommen van gebouwen en percelen. Voor Sittard-Geleen is deze informatie opzoekbaar gemaakt in het kader van het HisGis project. HisGis is bedoeld voor iedereen met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit. De onderliggende gedachte is dat de combinatie van veelsoortige gegevens in tijd en ruimte de gebruiker – van wetenschapper tot scholier en cultuurtoerist –  een wereld aan mogelijkheden biedt om zijn kennis en inzicht te vergroten. Klik op de HisGis kaart site vervolgens op Ga Naar dan op Limburg en selecteer Geleen. Kies Kaartlaag Limburg/Kadaster 1832 en Scroll in op Geleen en zie de perceelsgrenzen en gebouwen van 1832 voor je. Via de functie Achtergrond kun je bijvoorbeeld de hedendaagse OpenTopo(grafie) kaart als transparantie toevoegen en zo de 1832 grenzen van een hedendaags perceel opzoeken. Ook vind je de oorspronkelijke bebouwing terug en moet je constateren dat van het Geleen van 1832 niet veel gebouwen meer over zijn.

In het Aezel project (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen), werkt de Heemkundevereniging Geleen mee aan het inbrengen van de eigendomsinformatie voor deze percelen. Het meeste werk is gedaan. De controle op de gegevens is nog niet helemaal klaar.
Er is een nieuwe versie van AEZEL beschikbaar op de website:
www.aezel.eu/ontdekken/geografie/minuutplans

Selecteer door scrollen en vergroten (de + en – knoppen) Gemeente > Geleen en kies eventueel een Achtergrond en welke elementen je wil zien. (Onder het kaart symbooltje.)
Je kunt verder inzoomen met de + en – Knoppen Links.
Vervolgens klik je op een Perceel en dan verschijnt de Eigenaar en Perceelnummer.

Andersom kan ook. Als je een sectie/perceelnummer kent, kun je daarop zoeken en dat perceel zichtbaar maken. Veel plezier bij je verkenningen.

Verder ben je altijd van harte welkom met je vragen (en opzoeken van oude Kadaster gegevens tot 1970) bij onze vrijwilligers. (Coördinator is Pierre Vossen)