Open Monumentendagen

Heemkundevereniging Geleen neemt deel aan de werkgroep Open Monumentendagen in onze gemeente. Dit initiatief met een landelijk thema vindt plaats in het 2de weekend van september. Ieder jaar wordt er een gratis publicatie uitgegeven. In 2023 zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 september. Het thema is Levend erfgoed”. Hub Kitzen is onze coördinator.

In Geleen is de volgende locatie open gesteld:
– Parochiekerk Onze Lieve vrouw van de Altijd Durende Bijstand, Bloemenmarkt 12 Geleen
Zaterdag 13.30-16.30 uur en zondag 13.30-16.30 uur.

De overige 16 monumenten die dit jaar beschreven staan vind je in het straatbeeld en zijn vrij toegankelijk.

Open Monumentendag 2023: Méér dan stenen – Levend erfgoed in Sittard-Geleen

Op zaterdag 9 en zondag 10 september vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. Dan openen weer een aantal monumentale gebouwen hun deuren voor belangstellenden. Het thema van deze Open Monumentendag is Immaterieel Erfgoed.
Materieel en immaterieel erfgoed ontmoeten elkaar in Sittard-Geleen!
Bij het woord erfgoed denken de meeste mensen aan monumentale gebouwen of wellicht aan kleinere monumenten waarmee steden en dorpen zijn verfraaid. In de loop der jaren is het besef ontstaan dat er naast dit materiële erfgoed ook een onstoffelijke erfenis van onze voorouders is, die het verdient om beschermd te worden. Voorbeelden hiervan zijn volksgebruiken als bedevaart en carnaval, maar ook cultuuruitingen in de vorm van muziek, dans, toneel of literatuur. Ook historische gebeurtenissen die hun sporen hebben nagelaten in het collectieve geheugen horen hier thuis, zoals het oorlogsverleden. Daarnaast zijn of waren er typische ambachten en beroepen, in onze regio bijvoorbeeld het mijnbedrijf of stukadoors. Ook religieuze rituelen horen bij dit immateriële erfgoed.
De werkgroep Open Monumentendagen Sittard-Geleen heeft besloten het landelijke thema Immaterieel Erfgoed te belichten door een ontmoeting te organiseren tussen het immateriële en het materiële erfgoed. Daarbij wordt het monument in ruime zin gehanteerd: niet alleen de officiële gemeentelijke en rijksmonumenten komen in aanmerking, maar ook de kleine monumentjes die overal in de gemeente herinneringen oproepen of de kijker willen vermanen: monument stamt immers van het Latijnse woord monere, dat onder meer ‘opmerkzaam maken’, ‘aansporen’ en ‘inspireren’ kan betekenen. Zo kunnen deze stoffelijke grote en kleine monumenten wijzen op het onstoffelijke erfgoed. En deze verhalen zorgen op hun beurt weer voor een extra draagvlak voor het behoud van al die identiteitsdragers.

Nu je programma samenstellen? Klik op de link en vul in het zoekveld “Geleen” in www.openmonumentendag.nl
Ook dit jaar geeft de werkgroep Open Monumentendagen Sittard-Geleen ter gelegenheid van die dag een brochure uit. Ditmaal getiteld Méér dan stenen – Levend erfgoed in Sittard-Geleen. Deze in full-colour gedrukte brochure telt 56 pagina’s inclusief omslag en is tijdens Open Monumentendag gratis af te halen op onderstaande adressen:

ZATERDAG 9 SEPTEMBER
• Geleen Lindenheuvel, OLV van Altijddurende Bijstand, Bloemenmarkt 12: 13:30-16:30 uur
• Geleen, Boekhandel Bruna, Markt 108: 09:00-17:00 uur
• Geleen, Leeswinkel/bibliotheek De Domijnen, Salmstraat 31: 10:00-15:00 uur
ZONDAG 10 SEPTEMBER
• Geleen Lindenheuvel, OLV van Altijddurende Bijstand, Bloemenmarkt 12: 13:30-16:30 uurHeeft u de Open Monumentendag niet kunnen bezoeken, dan kunt u een exemplaar van de brochure reserveren, zo lang de voorraad strekt. Stuur daarvoor vanaf 15 september een e-mailbericht aan regioarchief@sittard-geleen.nl. Vermeld daarin uw naam en de tekst brochure OMD2023. U krijgt dan bericht waar en wanneer de brochure kan worden afgehaald.

De themanummers van de afgelopen jaren:
2023 Méér dan stenen
2022 Duurzaam erfgoed
2021 Welkom in historische kernen
2020 Leermo(nu)menten
2019 Plekken van Plezier
2018 In Europa
2017 Boeren, burgers en buitenlui
2016 Iconen en Symbolen
2015 Kunst en Ambacht

In Geleen zijn maar weinig monumenten bewaard gebleven. Zie voor de bestaande monumenten Rijksmonumenten in Geleen en Gemeentelijke monumenten in Geleen
of hier voor meer info over de rijksmonumenten.