Publicaties

Heemkundevereniging Geleen brengt driemaal per jaar een fullcolour tijdschrift uit met onderwerpen die betrekking hebben op de cultuur-historie van Geleen.

Leden van HVG werken mee aan publicaties over Geleen. Deze worden uitgegeven door de Stichting Cultuur Historische Uitgaven Geleen. (voorzitter redactiecommissie Huub Clerkx)

HVG bezit een aantal archieven met publicaties. Wij hebben een eigen bibliotheek ter beschikking met een vijfhonderd-tal boeken over onderwerpen gerelateerd aan Geleen en omgeving. (bibliothecaris Ton Wolters)