Publiciteit

De werkgroep Publiciteit verzorgt de informatie via de website, naar leden, nieuwsgroepen, (Streekomroep, dag- en weekbladen) facebookgroepen, VVV Zuid-Limburg en gemeente. Dit gebeurt met het uitnodigingen voor activiteiten, versturen van nieuwsbrieven, persberichten, publiceren van de activiteitenagenda. Er verschijnt driemaal per jaar een fullcolour tijdschrift. (voorzitter is Ad Hoogenboom)

Regelmatig vinden er updates plaats op deze website en onze facebookpagina Heemkunde-Geleen.

De werkgroep heeft een folder samengesteld met de wetenswaardigheden van onze vereniging.