Rondleidingen

Ken je Geleen? Je hebt vast en zeker tijdens een vakantie of uitstapje elders een museum of oud gebouw bezocht of heb je deelgenomen aan een rondleiding. Maar ken je Geleen eigenlijk wel? Heemkundevereniging Geleen bied je nu de mogelijkheid om Geleen beter te leren kennen. Zo is er de optie om de lokalen van de Heemkundevereniging te bezoeken en te bekijken wat er zoal verzameld is. Je kunt je door de historie van Geleen laten rondleiden en er is de mogelijkheid om zelf nader onderzoek te doen. Bovendien is het mogelijk om voor gezelschappen PowerPointpresentaties te verzorgen met oude foto’s. Heb je liever een lezing over de fabricage van cokes in vroeger jaren, dan kan dat ook. Ook voor koffie, vlaai en andere drankjes kunnen wij zorgen. Oud-Geleen, nostalgie proeven en beleven. Wat weet je van de historie van dit stukje Geleen?

Geleen centrum en het gebied rondom de Augustinuskerk
Het huidige centrum van Geleen en het gebied rond de Augustinuskerk waren tot 1920 nagenoeg  onbebouwd. Joseph Cuypers plande een eeuw geleden het nieuwe centrum van Geleen tussen het dorp (Oud-)Geleen en de gehuchten Krawinkel en Lutterade. De Augustinuskerk en de erom gelegen bebouwing, nabij Krawinkel kwamen grotendeels in de jaren dertig van de vorige eeuw tot stand. In dit gebied staan veertien gemeentelijke en 12 rijksmonumenten. Voor informatie over deze ca.1½ uur durende rondleiding langs deze monumenten kun je terecht bij Ton Wolters, e-mail wolterston@gmail.com of telefoon 06-21 47 35 39.

Lindenheuvel (Lèntjheuvel)
Ruim 90 jaar geleden kreeg architect Jos Cuypers de opdracht om een uitbreidingsplan op te stellen met als doel te zorgen voor woongelegenheid voor de toekomstige mijnwerkers van de Staatsmijn Maurits. Hij gaf daarmee de nieuwe wijk op de Graetheide zijn huidige vorm met brede lanen, welke voor een groot deel uitmonden op de Bloemenmarkt/Kerk. Tijdens de rondleiding bekijken we niet alleen de huidige wijk Lindenheuvel maar blikken ook regelmatig terug. De rondleiding duurt ca. 70 minuten. Mogelijk is een bezoek aan de kerk te regelen. Voor informatie kun je terecht bij Hub Kitzen, e-mail hub.kitzen@home.nl of telefoon 046-475 20 19.

Geleen-Zuid
Geleen-Zuid is in de 60-er jaren planmatig opgezet, waarbij de historische structuur en het buurtschap Spaans Neerbeek geheel verdwenen. Stedenbouwkundige Jos Klijnen tekende in vier opeenvolgende fasen de uitbreidingsplannen voor Geleen-Zuid om zo de grote instroom van werknemers voor Staatsmijn Maurits en de Chemische bedrijven te kunnen opvangen. Het is een ruim opgezette wijk met veel groen en een zeer gevarieerde bebouwing. Voor informatie over een rondleiding met betrekking tot de historie en opbouw van Geleen-Zuid kun je krijgen bij Ton Wolters, e-mail wolterston@gmail.com of telefoon 06-21 47 35 39.

Oud Geleen
Wist je dat er rond 5.300 voor Christus al mensen woonden en dat hier ook belangrijke Romeinse vondsten zijn gedaan? Rond het jaar 850 stond er al een kerk en de huidige kerktoren, gebouwd in 1504, is het oudste monument van Geleen. In deze kerk is heel veel interessants te zien. Geleen heeft ongetwijfeld een zeer interessante historie en gelukkig is daar nog veel van bewaard gebleven in de oude kern. Zo zijn er drie woningen waar leiders van de Bokkenrijders eertijds woonden. Er zijn nog een aantal dingen zichtbaar, die herinneren aan Graaf Arnold V Huyn en zijn opvolgers. Geleen staat ook bekend om haar oude gebruiken zoals de feesten rondom de mei-den, het korsbrood, kermis, het verenigingsleven…. teveel om op te noemen. Midden door het dorp stroomde de Keutelbeek en die voedde op haar beurt de dorpspoel die eertijds lag op de plaats waar nu de dorpsterrassen zijn. Over Oud-Geleen is veel te vertellen en er is gelukkig nog veel te zien tijdens de rondleiding. Bovendien is in overleg met de lokale horeca eventueel een arrangement samen te stellen met koffie en vlaai, lunch of diner. Wil je alleen de rondleiding dan kan dat uiteraard ook. Voor informatie over deze rondleiding kun je terecht bij Ad Hoogenboom, e-mail ad.hoogenboom@ziggo.nl of telefoon 06-25 02 38 99.

Bokkenrijders
Op beperkte schaal is het mogelijk een rondleiding te verzorgen die in het teken staat van Geleen en de Bokkenrijders. De tocht leidt van de Geenstraat (Lutterade) naar Oud-Geleen bij de gezellige horecagelegenheden en terrassen… Bij al deze rondleidingen is het mogelijk om te proeven van Geleense wijn (Heeren Daniken), Marcellinusdröpke of Petruslikeurke. Voor informatie over deze rondleiding kun je terecht bij Ad Hoogenboom, e-mail ad.hoogenboom@ziggo.nl of telefoon 06-25 02 38 99.

Heeren Daniken
Heb je trouwens de echte Geleense wijn al geproefd? Op de Danikerberg worden er als liefhebberij druiven geteeld waarvan tot voor kort in Oud Geleen wijn, onder de naam “De Heeren Daniken”, werd geproduceerd. Sinds 2018 gebeurt dit onder de gewelven van de Biesenhof. Vanaf mei tot september gaan er ook weer excursies van start naar deze wijngaard uiteraard met wijnproeverij. Voor informatie en afspraken voor een wijngaard bezoek kun je terecht bij René Willems, e-mail rene.willems@home.nl of telefoon 06-52 31 80 42.