WerkgroepenOndersteund

Werkgroepen ondersteund door de Heemkundevereniging Geleen

De reeds langer bestaande werkgroepen Barbaraherdenking Geleen en Mijnverleden Staatsmijn Maurits zijn sinds 2023 een kernactiviteit van Heemkundevereniging Geleen.
Het doel van beide werkgroepen is blijvend aandacht te schenken aan het rijke mijnverleden van Geleen en dit structureel te verankeren in de Geleense samenleving. Beide werkgroepen werken zelfstandig en zijn financieel onafhankelijk van de Heemkundevereniging Geleen.
Voorzitter: Marcel Mastenbroek
Penningmeester: Ton Wolters

De Werkgroep Barbaraherdenking Geleen

De werkgroep stelt zich ten doel het Barbara-gedachtegoed in de gemeente Sittard-Geleen levendig te houden. Jaarlijks worden in december de 239 personen herdacht die bij bedrijfsongevallen op de Staatsmijn Maurits en de Cokesfabriek Maurits om het leven zijn gekomen. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld in de natuurstenen plaat aan de voet van het Barbaramonument in het Mauritspark.

Op zondag 4 december 2023 werd de jaarlijkse Barbaraherdenking gehouden met een Eucharistieviering in de OLAB-kerk van Lindenheuvel en kransleggingen bij het Barbarabeeld.

De afsluiting met nazit vond plaats in het Barbarazaelke.

De werkgroep zoekt een Geleense basisschool die het Barbaramonument wil adopteren en haar leerlingen mee te laten assisteren bij de jaarlijkse kranslegging.

Coördinator / contactpersoon: Peter Henssen

De werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits

De werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits stelt zich ten doel het rijke mijnverleden van Geleen-Lutterade zoveel als mogelijk zichtbaar te maken en te houden, en de geschiedenis van de “Koel” te borgen in onze samenleving.

De werkgroep wil dit bereiken door het geven van gastlessen op scholen, het geven van presentaties over het mijnverleden aan belangstellende groepen, bij ouderenorganisaties en in verzorgingshuizen.
Daarnaast neemt zij initiatieven voor het uitwerken van specifieke thema’s waarin het mijnverleden wordt belicht.

Onlangs werden gerealiseerd:

 • De wandelroute Geleen vertelt, verhalen over een wereldstad, waarin de mijnstad Geleen je meeneemt in haar verhalen over haar unieke ontstaan en haar stormachtige groei.
 • De Murals op beide zijden van de Julianatunnel
  Over de spoorweg vond ooit alle steenkooltransport per trein plaats.
  De tunnel was de hoofdverbindingsweg van Geleen naar het Mauritscomplex.
  Aan de zijde van het centrum zijde wordt de mijnindustrie door een persluchtlocomotief met mijnwagentjes uitgebeeld.
  Aan de zijde van Lindenheuvel kijkt “Gelaen” met een verrekijker vanuit het heden naar de toekomst.
 • De korte toneelvoorstelling MijnVerleden door jeugdtoneel LEF speciaal ontwikkeld voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs, met daarnaast een 16-tal voorstellingen van deze productie voor belangstellenden in het Karroesseltheater.
 • Tijdens Spectaculo 2024 wordt een gratis voorstelling gegeven in het Barbarazaelke.
 • Het Kompeltreffen SM Maurits
 • Een ontmoetingsmiddag in mei met alle ondergrondse werknemers van de Maurits.

Coördinator / contactpersoon: Marcel Mastenbroek